Truekpo-asiakasrekisteri
Paketit | Tapahtumat | Uutiset | Haku

TrueKPO asiakasrekisteri

TrueKPO asiakasrekisteri

 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Vararengasravintolat  Oy asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä


1. Rekisterinpitäjä 
Vararengasravintolat Oy, Kauppakatu 16 70100 kuopio

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön  liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Laura Lybeck (0407778441, laura.lybeck@vrr.fi)


3. Rekisterin nimi 
TrueKPO asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely  perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Vararengasravintolat Oy:n sekä TruKPO sivustoon


5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvät henkilötietojen käsittely.


6. Käsiteltävät henkilötiedot 
Yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero,  sähköpostiosoite, yrityksen laskutustiedot sekä maksuviitetiedot. Yksityishenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä laskutustiedot


7. Mistä henkilötiedot saadaan 
Rekisteröidyltä itseltään tilauksen yhteydessä.

 

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuollelle vain kun siihen on painava syy. Asiakkaasta luovutetaan vain välttämättömät tiedot TruKPO:n yhteistyökumppanille. Nämä välttämättömät tiedot ovat henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä puhelinumero. Muita tietoja ei luovuteta. 


9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle


10. Henkilötietojen säilytysaika 
Asiakasrekisterissä olevia tietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan.  


11. Rekisteröidyn oikeuksista 

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen 
  • Oikeus tietojen poistamiseen 
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
  • Vastustamis oikeus 
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle  valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että  rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan  soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


13. Rekisteröidyn oikeuksien  käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien  oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi  olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän  yhteyshenkilöön.  

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn  oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tulee tehdä  rekisterinpitäjälle kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse.  Pyynnössä tulee olla rekisteröidyn allekirjoitus. Pyynnön voi  myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään  riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.  

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön tekijää  todistamaan henkilöllisyytensä virallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai muulla luotettavalla tavalla, sen  varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien  käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen.

 

14. Sähköpostimarkkinoinnin asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

Käytämme ActiveCampaign-sähköpostipalvelua markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä. ActiveCampaignille siirretään käyttäjän antamat tiedot sekä tarpeellisilta osin markkinointiin liittyviä tietoja. Nämä tiedot voivat olla henkilön itsensä lisäksi peräisin henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. ActiveCampaign on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja AcriveCampaign kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisätietoa ActiveCampaignin sivuilla: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/

Jenni Kulin

Myynti & markkinointi

Kun haluat loistavia ideoita ja aitoa palvelua!

RÄÄTÄLÖIMME

Tapahtumat ryhmille ja yrityksille

Katso mitä kaikkea voimme tehdä puolestanne

INSPIROIDU

Keikat, tapahtumat ja aktiviteetit

Kurkista tarjoamamme aktiviteetit

HERKUTTELE

Ruokailut ja tastingit

Lounas-, ruoka- ja tasting-tarjontamme

Tilaa huikeita ideoita ja sisäpiirin uutisia